Ургентні інструменти антикризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф.Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
25.08.2021 14:00
Статус
дисертація захищена