Автоматизація групового керування автономними ненаселеними підводними апаратами пошукового типу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н.проф. Блінцов Володимир Степанович
Спеціальність
05.13.03 – системи та процеси керування
Дата захисту
14.05.2021 10:00
Статус
дисертація захищена