Математичні моделі, методи та алгоритми для автоматизації управління газотранспортними системами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф.-м.н.,проф. Чекурін Василь Феодосійович
Спеціальність
05.13.07 – автоматизація процесів керування
Дата захисту
14.05.2021 12:00
Статус
дисертація захищена