Підвищення ефективності енерготехнологічного процесу спалювання здрібненої деревної біомаси

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Матіко Федір Дмитрович
Спеціальність
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту
13.05.2021 15:00
Статус
дисертація захищена