Припинення державної служби за порушення присяги

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
27.09.2021 10:00
Статус
дисертація подана до захисту