Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правова характеристика

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н.доц. Парпан Уляна Михайлівна
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
13.05.2021 14:00
Статус
дисертація захищена