Розвиток системної інтеграції в управлінні підприємствами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
Дисертація виконана самостійно
Спеціальність
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
08.01.2024 14:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисертації