Дискримінація за віком: правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
Робота виконана самостійно
Спеціальність
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
05.04.2023 10:00
Статус
дисертація захищена

Захист відбудеться з використанням платформи Zoom (Meeting ID: 742 9533 5295, Passcode: 2023)

Відеозапис захисту дисертації