Логістика постачання виробничого обладнання на підприємство

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович
Спеціальність
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
29.09.2021 14:00
Статус
дисертація захищена