Науково-технологічні основи підвищення якості та експлуатаційних характеристик деталей машин формуванням зміцнених нанокристалічних шарів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович
Спеціальність
05.02.08 - технологія машинобудування
Дата захисту
21.09.2021 12:00
Статус
дисертація захищена