Удосконалення геодезичних методів підвищення точності вимірювань в інженерно-геодезичних роботах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Церклевич Анатолій Леонтійович
Спеціальність
05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
15.06.2023 11:00
Статус
дисертація подана до захисту