Оцінювання безпеки складних організаційно-технічних систем кваліметричними методами з урахуванням ризиків

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність
05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
17.09.2021 14:00
Статус
дисертація захищена