Теорія і практика вирішення спорів адміністративними судами україни щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д. ю. н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
14.05.2021 10:00
Статус
дисертація захищена