Взаємообумовлений розвиток публічного управління та громадянського суспільства на засадах людиноцентризму в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
Науковий керівник / консультанти
дисертація виконана самостійно
Спеціальність
25.00.02 – механізми державного управління
Дата захисту
28.06.2024 11:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисерації