Спеціалізована вчена рада Д 35.052.27

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 25.00.01 Теорія та історія державного управління
  • 25.00.02 Механізми державного управління
Голова ради: д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович
Заступник голови: д.н.д.у., проф. Петровський Петро Михайлович
Вчений секретар: доктор філософії Дзюрах Юрій Михайлович
E-mail
d35.052.27@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-30

Захищені дисертації