Виявлення та розслідування підрозділами Національної поліції України розкрадання лісодеревини

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
Спеціальність
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
17.09.2021 13:00
Статус
дисертація захищена