Правове регулювання заходів процесуального примусу а адімінстративному процесі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., доц. Лесько Наталія Володимирівна
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
28.09.2021 14:00
Статус
дисертація подана до захисту