Моніторинг техногенно-небезпечних об'єктів засобами радіолокаційної інтерферометрії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бурак К.О.
Спеціальність
05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
29.12.2021 10:00
Статус
дисертація подана до захисту