Формування тонкоплівкових структур на полярних гранях кристалів LiNbO3

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Ваків Микола Михайлович
Спеціальність
05.27.01 – твердотільна електроніка
Дата захисту
25.04.2024 14:00
Статус
дисертація подана до захисту