Особливості кримінологічної характеристики шахрайства, що вчиняється організованою групою

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
27.01.2023 10:00
Статус
дисертація подана до захисту

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom