Формування та використання систем гармонійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф.Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
26.08.2021 14:00
Статус
дисертація захищена