Науково-прикладні основи технологічного успадкування параметрів якості для забезпечення експлуатаційних характеристик виробів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., доц. Ступницький Вадим Володимирович
Спеціальність
05.02.08 – Технологія машинобудування
Дата захисту
27.09.2021 12:00
Статус
дисертація подана до захисту