Методологія підвищення ефективності оцінювання параметрів і характеристик радіоканалів корпоративних телекомунікаційних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Кичак Василь Мартинович
Спеціальність
05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
29.09.2021 12:00
Статус
дисертація подана до захисту