Синергетичні засади розвитку людських ресурсів в публічному управлінні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович
Спеціальність
25.00.01 - теорія та історія державного управління
Дата захисту
25.06.2024 14:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисертації