Українська національна державність: формування державно-правової традиції (друга половина XVI-початок ХХ ст.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність
12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
23.09.2021 10:00
Статус
дисертація подана до захисту