Наукові основи забезпечення параметрів якості робочих поверхонь тіл обертання технологічними методами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Марущак Павло Орестович
Спеціальність
05.02.08 - технології машинобудування
Дата захисту
22.09.2021 12:00
Статус
дисертація захищена