Спеціалізована вчена рада Д 35.052.26

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
  • 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Голова ради: д.е.н., проф. Пилипенко Любомир Миколайович
Заступник голови: д.е.н., проф. Садова Уляна Ярославівна
Вчений секретар: к.е.н. Гик Василь Володимирович
E-mail
d35.052.26@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-43

Захищені дисертації