Оцінювання рівня екологічної безпеки питного водопостачання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Клименко Леонід Павлович
Спеціальність
21.06.01 - екологічна безпека
Дата захисту
16.09.2021 12:00
Статус
дисертація подана до захисту