Інформаційні технології паралельного сортування та пошуку даних

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Цмоць Іван Григорович
Спеціальність
05.13.06 - інформаційні технології
Дата захисту
24.09.2021 15:00
Статус
дисертація подана до захисту