Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., про.ф Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
27.09.2021 14:00
Статус
дисертація подана до захисту