Моделі та методи підтримки персоналізованих рішень у медичних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
Спеціальність
05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту
Дата захисту
03.03.2023 14:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисертації