Теоретичні основи і технології очищення безкисневих газів від сірководню хінгідронним методом

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктор технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Знак Зеновій Орестович
Спеціальність
05.17.01 - технологія неорганічних речовин
Дата захисту
22.12.2021 14:00
Статус
дисертація захищена