Профілактика правопорушень у фінансово-економічній сфері засобами адміністративного права

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Личенко Ірина Олександрівна
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
28.09.2021 10:00
Статус
дисертація подана до захисту