Семантика декоративно-художніх засобів виразності в народній архітектурі Півдня України (на прикладі Одеської обл.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх.,проф. Бевз Микола Валентинович
Спеціальність
18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
13.05.2021 13:00
Статус
дисертація захищена