Наукові основи технологій естерів вищих жирних кислот

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктор технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Реутський Віктор Володимирович
Спеціальність
05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
16.12.2021 14:00
Статус
дисертація захищена