Наукові основи автоматичного зрівноваження роторів рідинним балансиром

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Ройзман В.П.
Спеціальність
05.02.09 – динаміка та міцність машин
Дата захисту
22.03.2023 11:00
Статус
дисертація подана до захисту

Захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams