Правові та організаційні засади запобігання правопорушенням у сфері страхування в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Паньонко Ігор Михайлович
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
29.09.2021 10:00
Статус
дисертація подана до захисту