Вимірювання витрати та кількості супутнього нафтового газу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Пістун Євген Павлович
Спеціальність
05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних величин
Дата захисту
14.05.2021 15:00
Статус
дисертація захищена