Адміністративно-правове регулювання інформатизації у сфері освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н.,доц. Парпан Уляна Михайлівна
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
14.05.2021 14:00
Статус
дисертація захищена