Підвищення якості деталей газотурбінних двигунів, отриманих селективним лазерним спіканням, шляхом алмазного вигладжування

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Павленко Дмитро Вікторович
Спеціальність
05.02.08 Технологія машинобудування
Дата захисту
22.03.2023 15:00
Статус
дисертація подана до захисту