Державне регулювання системи перинатальної допомоги в умовах системних реформ

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
Науковий керівник / консультанти
д.держ.упр., проф. Приходченко Людмила Леонідівна
Спеціальність
25.00.02 – механізми державного управління
Дата захисту
24.06.2024 14:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисертації