Кримінальна відповідальність за відомо незаконне затримання, привід, домашній арешт, тримання під вартою

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
11.10.2022 13:00
Статус
дисертація захищена

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom