Архітектура пасажів центральної частини міста Львова

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., проф. Бевз Микола Валентинович
Спеціальність
18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
28.12.2021 14:00
Статус
дисертація захищена