Розроблення та дослідження оптимальних алгоритмів мінімізації булових функцій у довільному логіковому базисі для проектування цифрових комбінаційних пристроїв

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Рицар Богдан Євгенович
Спеціальність
05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту
14.06.2024 14:00
Статус
дисертація подана до захисту