Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
1 Інтерпретація класичного ордера в архітектурі Львова ХХ – початку ХХІ століття Знак Анна Володимирівна д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна кандидата архітектури 19.02.2021 р. Д 35.052.11
2 Формування архітектури сакральних комплексів під впливом суспільно - політичних процесів (на прикладі Тернопільської області) Дячок Оксана Миронівна д. арх., проф. Черкес Богдан Степанович доктора архітектури 19.02.2021 р. Д 35.052.11
3 Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону Реут Дмитро Тагірович д.т.н., проф. Древецький Володимир Володимирович кандидата технічних наук 12.02.2021 р. Д 35.052.04
4 Тепломасообмін у вентильованих шарах огороджуючих конструкцій будинків і споруд Лимаренко Олексій Миколайович д.т.н., проф. Павленко Анатолій Михайлович кандидата технічних наук 12.02.2021 р. Д 35.052.04
5 Сучасна зарубіжна юридична освіта: історико-правове дослідження (на прикладі США, Великобританії і ФРН) Проскурняк Олег Георгійович д.ю.н., проф. Никифорак Михайло Васильович кандидата юридичних наук 11.01.2021 р. Д 35.052.19
6 Бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення громадян України: адміністративно-правовий аспект Кропивницький Микола Олександрович д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович кандидата юридичних наук 11.01.2021 р. Д 35.052.19
7 Межі буття і дії позитивного права: теоретико-правовий аспект Баран Анастасія Василівна д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович кандидата юридичних наук 24.12.2020 р. Д 35.052.19
8 Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження Турянський Юрій Іванович д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна доктора юридичних наук 24.12.2020 р. Д 35.052.19
9 Аксіологія феномена свободи у трансформаційних суспільствах Щадило Олег Ігорович д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 23.12.2020 р. Д 35.052.19
10 Розроблення світловипромінювачів та фотодетекторів на основі гетерошарів II-VI сполук Сльотов Олексій Михайлович д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович доктора технічних наук 23.12.2020 р. Д 35.052.13
11 Процесуально-правовий режим: теоретико-прикладні засади Давидов Денис Олександрович д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 23.12.2020 р. Д 35.052.19
12 Погляди В’ячеслава Липинського про державу і право Фіцик Софія Олександрівна д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 22.12.2020 р. Д 35.052.19
13 Моделювання конвективних теплопередавальних систем парових котлів ТЕС Галянчук Ігор Романович к.т.н., доц. Кравець Тарас Юрійович кандидата технічних наук 18.12.2020 р. Д 35.052.04
14 Покращення характеристик безредукторних приводів на основі синхронного двигуна з постійними магнітами та електронним комутатором Козій Володимир Богданович д.т.н., проф. Щур Ігор Зенонович кандидата технічних наук 18.12.2020 р. Д 35.052.02
15 Вдосконалення механічних методів вимірювання концентрації паперової пульпи Романюк Олександр Миколайович д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович кандидата технічних наук 18.12.2020 р. Д 35.052.04
16 Вимірювання витрати газоподібних середовищ із змінною газодинамічною структурою потоку Костик Ігор Володимирович д.т.н., проф. Матіко Федір Дмитрович кандидата технічних наук 17.12.2020 р. Д 35.052.04
17 Аналіз роботи котлів ТПП-210А, ТПП-312А енергоблоків 300МВт при спалюванні непроектних видів палива Юрасова Оксана Георгіївна д.т.н. проф. Семерак Михайло Михайлович кандидата технічних наук 17.12.2020 р. Д 35.052.04
18 Напружено-деформований стан і розрахунки за деформаційною методикою елементів з деревини при одноразових та повторних навантаженнях Гомон Святослав Степанович д.т.н., проф. Бабич Євгеній Михайлович доктора технічних наук 15.12.2020 р. Д 35.052.17
19 Плавність руху автобусів у взаємозв’язку з характеристиками підвіски та сидінь Бур’ян Михайло Володимирович д.т.н., проф. Крайник Любомир Васильович кандидата технічних наук 15.12.2020 р. К 35.052.20
20 Міцність і деформативність плоских залізобетонних монолітних перекриттів з однонапрямленими вставками Сорохтей Василь Михайлович к.т.н. Мельник Ігор Володимирович кандидата технічних наук 15.12.2020 р. Д 35.052.17
21 Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення Озірковський Леонід Деонісійович д.т.н. проф. Волочій Богдан Юрійович доктора технічних наук 10.12.2020 р. Д 35.052.10
22 Народний суверенітет та механізми його реалізації публічною владою: теоретико-правовий аспект Богів Ярина Святославівна д.ю.н., проф. Скрипнюк Олександр Васильович доктора юридичних наук 07.12.2020 р. Д 35.052.19
23 Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект Бльок Наталія Володимирівна д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович кандидата юридичних наук 07.12.2020 р. Д 35.052.19
24 Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах Крикавська Ірина Василівна д.ю.н., проф. Сопільник Любомир Іванович кандидата юридичних наук 30.11.2020 р. Д 35.052.19
25 Профілактика адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління Русанюк Уляна Ярославівна д.ю.н. проф. Личенко Ірина Олександрівна кандидата юридичних наук 30.11.2020 р. Д 35.052.19
26 Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання Лепех Леся Любомирівна к.ю.н., доц. Гулак Любов Степанівна кандидата юридичних наук 28.11.2020 р. Д 35.052.19
27 Правовий мультикультуралізм: аксіологічний вимір Юрійчук Олена Орестівна д.ю.н., проф. Романова Альона Сергіївна кандидата юридичних наук 28.11.2020 р. Д 35.052.19
28 Економічне оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємства Жигало Оксана Юріївна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 27.11.2020 р. Д 35.052.03
29 Теорія, методи та засоби структуризації поліфункціональних даних у розподілених комп’ютерних системах Возна Наталія Ярославівна д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович доктора технічних наук 27.11.2020 р. Д 35.052.08
30 Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт Намінат Олександр Сергійович д.т.н., проф. Сидоренко Віктор Дмитрович кандидата технічних наук 12.11.2020 р. Д 35.052.12
31 Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт Лиско Богдан Олегович д.т.н., проф. Буряк Костянтин Омелянович кандидата технічних наук 12.11.2020 р. Д 35.052.12
32 Архітектурно-просторова організація музеїв під відкритим небом в Україні Брич Марія Тарасівна к.філос.н, доц. Ремешило-Рибчинська Ореста Ігорівна кандидата архітектури 06.11.2020 р. Д 35.052.11
33 Основи теорії морфології міста Ідак Юлія Володимирівна д.арх., доц. Диба Юрій Романович доктора архітектури 06.11.2020 р. Д 35.052.11
34 Організаційно-правові форми кадрової політики в органах прокуратури Східної Галичини 1867–1939 років: історико-правове дослідження Кухарчук Христина Іванівна д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 20.10.2020 р. Д 35.052.19
35 Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці Ременяк Олеся Василівна д.ю.н., проф. Ковальчук Віталій Богданович кандидата юридичних наук 20.10.2020 р. Д 35.052.19
36 Електрофільна гетероциклізація алкеніл- та алкінілфункціоналізованих азинів в синтезі поліядерних гетероциклічних систем Онисько Михайло Юрійович д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович доктора хімічних наук 19.10.2020 р. Д 35.052.01
37 Прокурор в кримінальному процесі Шульган Ірина Іванівна д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 17.10.2020 р. К 35.052.23
38 Гарантії прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій Цилюрик Інна Ігорівна к.ю.н, доц. Кушпіт Володимир Петрович кандидата юридичних наук 16.10.2020 р. К 35.052.23
39 Технологія формування гідрогелевих засобів медичного призначення на основі поліакриламіду з використанням реакційноздатних поліпероксидів Носова Наталія Геріанівна д.х.н., проф. Самарик Володимир Ярославович доктора технічних наук 16.10.2020 р. Д 35.052.07
40 Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання Ліщук Наталія Олександрівна к.ю.н., доц. Якимова Світлана Валентинівна кандидата юридичних наук 16.10.2020 р. К 35.052.23
41 Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність Стасевич Марина Володимирівна д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович доктора хімічних наук 05.10.2020 р. Д 35.052.01
42 Розвиток архітектури м. Вінниці наприкінці XIX — у першій половині XX ст. Субін-Кожевнікова Альона Сергіївна к.арх., доцент Смоляк Володимир Вікторович кандидата архітектури 02.10.2020 р. Д 35.052.11
43 Пізній модерн в архітектурі Одеси (1906-1914 рр.) Полонська Ольга Михайлівна д.арх., проф. Бевз Микола Валентинович кандидата архітектури 02.10.2020 р. Д 35.052.11
44 Архітектура класицистичних палацово-паркових комплексів Вінниччини кінця XVIII початку ХХ століття Хороша Оксана Іванівна к.арх., доцент Смоляк Володимир Вікторович кандидата архітектури 01.10.2020 р. Д 35.052.11
45 Архітектурно-планувальні вирішення дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону Савчук Андрій Іванович д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович кандидата архітектури 01.10.2020 р. Д 35.052.11
46 Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб Пастух Олена Романівна к.т.н., доц. Лисяк Георгій Миколайович кандидата технічних наук 25.09.2020 р. Д 35.052.02
47 Наукові основи і технологія каталітичного одержання ненасичених карбонових кислот та естерів Небесний Роман Володимирович д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович доктора технічних наук 25.09.2020 р. Д 35.052.07
48 Методи і засоби підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами з неоднорідними термопарами Кочан Орест Володимирович д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович доктора технічних наук 25.09.2020 р. Д 35.052.08
49 Система керування електроприводом нафтовидобувної установки на основі нейронної мережі Андреїшин Андрій Сергійович д.т.н., проф. Маляр Андрій Васильович кандидата технічних наук 25.09.2020 р. Д 35.052.02
50 Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж-медична академія Кіщук Віталій Михайлович д.пед.н., проф. Романовська Людмила Іванівна кандидата педагогічних наук 23.09.2020 р. К 35.052.24
51 Формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників на засадах акмеологічного підходу в закладах вищої освіти Келемен Андріана Василівна д.пед.н., проф. Романовська Людмила Іванівна кандидата педагогічних наук 23.09.2020 р. К 35.052.24
52 Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна д.пед.н., проф. Романюк Світлана Захарівна кандидата педагогічних наук 22.09.2020 р. К 35.052.24
53 Підготовка дитини до школи в системі дошкілької освіти Республіки Польща Микитейчук Христина Іванівна д.пед.н., проф. Олійник Марія Іванівна кандидата педагогічних наук 22.09.2020 р. К 35.052.24
54 Розвиток теоретичних засад змісту освіту в середніх школах України (друга половина XIX - початок XX століття) Вихрущ Наталія Богданівна д.пед.н., проф. Щербяк Юрій Адамович кандидата педагогічних наук 21.09.2020 р. К 35.052.24
55 Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції Цюк Оксана Андріївна к.пед.н., доц. Заячук Юлія Дмитрівна кандидата педагогічних наук 21.09.2020 р. К 35.052.24
56 Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький» Колотило Михайло Петрович д.біол.н., проф. Масікевич Юрій Григорович кандидата технічних наук 16.09.2020 р. К 35.052.22
57 Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей Бондарчук Анатолій Сергійович д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем'янович доктора технічних наук 11.09.2020 р. Д 35.052.02
58 Стратегічне управління інноваційністю підприємств Колещук Орест Ярославович д.е.н., проф. Прохорова Вікторія Володимирівна доктора економічних наук 09.09.2020 р. Д 35.052.03
59 Міцність та деформативність скляних багатошарових плит Осадчук Тарас Юрійович д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович кандидата технічних наук 04.09.2020 р. Д 35.052.17
60 Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг Горніковська Ірина Богданівна к.т.н., доц. Каганов Вадим Оскарович кандидата технічних наук 03.09.2020 р. Д 35.052.17
61 Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля Іващенко Олексій Віталійович д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 03.09.2020 р. К 35.052.22
62 Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі Кропивницька Тетяна Павлівна д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович доктора технічних наук 03.09.2020 р. Д 35.052.17
63 Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями Будз Степан Федорович Дробенко Богдан Дем'янович доктора технічних наук 29.07.2020 р. Д 35.052.06
64 Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології Нікіпчук Сергій Вячеславович д.т.н., проф. Гащук Петро Миколайович кандидата технічних наук 29.07.2020 р. Д 35.052.06
65 Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI Кагало Ігор Олександрович д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович кандидата технічних наук 10.07.2020 р. Д 35.052.10
66 Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду Тепляков Іван Юрійович к.ф.-м.н.,доц. Гоблик Віктор Васильович кандидата технічних наук 10.07.2020 р. Д 35.052.10
67 Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності Комарницька Ганна Омелянівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 21.02.2020 р. Д 35.052.03
68 Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств Дарміць Ростислав Зеновійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 21.02.2020 р. Д 35.052.03
69 Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади Столярчук Леся Богданівна д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 05.02.2020 р. К 35.052.24
70 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США Марціхів Христина Романівна д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 04.02.2020 р. К 35.052.24
71 Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини Іваницька Оксана Степанівна д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 04.02.2020 р. К 35.052.24
72 Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств Ємельянов Олександр Юрійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 24.01.2020 р. Д 35.052.03
73 Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України Дудкін Олег Миколайович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 24.01.2020 р. Д 35.052.03
74 Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах Міркунова Тамара Ігорівна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 27.12.2019 р. Д 35.052.03
75 Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю Гуняк Олексій Миколайович д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна кандидата технічних наук 23.12.2019 р. Д 35.052.17
76 Надшвидкотверднучі портландцементні композиції та модифіковані високоміцні бетони на їх основі Олевич Юрій Володимирович д.т.н., доц. Марущак Уляна Дмитрівна кандидата технічних наук 23.12.2019 р. Д 35.052.17
77 Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм Шеховцов Олексій Миколайович д.т.н., с.н.с. Космина Мирон Богданович доктора технічних наук 19.12.2019 р. Д 35.052.13
78 Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів Паюк Олена Леонідівна д.х.н. Заіченко Олександр Сергійович кандидата хімічних наук 16.12.2019 р. Д 35.052.01
79 Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів Філак Ігор Олегович к.х.н., доц. Онисько Михайло Юрійович кандидата хімічних наук 16.12.2019 р. Д 35.052.01
80 Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу Данилюк Олег Михайлович д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович кандидата технічних наук 16.12.2019 р. Д 35.052.09
81 Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів Борецька Ірина Богданівна д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович кандидата технічних наук 13.12.2019 р. Д 35.052.05
82 Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації Маслияк Юрій Богданович д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 13.12.2019 р. Д 35.052.05
83 Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету Вус Володимир Антонович д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 12.12.2019 р. Д 35.052.05
84 Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот Шілінг Анна Юріївна д.т.н., проф. Жежнич Павло Іванович кандидата технічних наук 12.12.2019 р. Д 35.052.05
85 Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації Шахно Альона Юріївна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 09.12.2019 р. Д 35.052.03
86 Інформаційна технологія розроблення та ідентифікації латентних зображень Троян Оксана Анатоліївна д.т.н., проф. Назаркевич Марія Андріївна кандидата технічних наук 06.12.2019 р. Д 35.052.14
87 Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання Перій Сергій Сергійович д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович доктора технічних наук 06.12.2019 р. Д 35.052.12
88 Інформаційна технологія експрес-аналізу даних геоелектромагнітних спостережень Савків Лідія Григорівна к.ф.-м.н., с.н.с Ладанівський Борис Теордорович кандидата технічних наук 06.12.2019 р. Д 35.052.14
89 Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик Лях-Кагуй Наталія Степанівна д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович доктора технічних наук 05.12.2019 р. Д 35.052.13
90 Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу Лютенко Тетяна Володимирівна д.т.н., проф. Середюк Орест Євгенович кандидата технічних наук 05.12.2019 р. Д 35.052.21
91 Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста Павлів Андрій Петрович д.арх., проф. Черкес Богдан Степанович доктора архітектури 02.12.2019 р. Д 35.052.11
92 Відтворення архітектурно-просторової структури монастирів Чину Святого Василія Великого Західної України Знак Іван Богданович к.філос.н, доц. Ремешило-Рибчинська Ореста Ігорівна кандидата архітектури 02.12.2019 р. Д 35.052.11
93 Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами Дунас Михайло Омелянович к.ю.н., доц. Сорока Світлана Олександрівна кандидата юридичних наук 30.11.2019 р. К 35.052.23
94 Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами Лилик Віктор Анатолійович д.ю.н., проф. Ортинська Наталія Володимирівна кандидата юридичних наук 29.11.2019 р. К 35.052.23
95 Особливості організації дизайн-об’єктів інформаційно-комунікативного середовища сучасного міста (на прикладі м. Харків) Сосницький Юрій Олександрович к.мист., доц. Вергунов Сергій Віталійович кандидата мистецтвознавства 29.11.2019 р. К 35.052.25
96 Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих Рахма Мохаммед Кадім Рахма д.т.н.,проф. Глухов Валерій Сергійович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. Д 35.052.08
97 Підвищення паливоощадності автотранспортного засобу формуванням раціональних законів та алгоритмів перемикання передач трансмісії Пельо Роман Андрійович д.т.н., проф. Гащук Петро Миколайович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. К 35.052.20
98 Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом Довгань Андрій Ігорович д.ю.н., проф. Ортинська Наталія Володимирівна кандидата юридичних наук 29.11.2019 р. К 35.052.23
99 Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж Лопатко Ольга Олегівна д.т.н., проф. Микитин Ігор Петрович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. Д 35.052.08
100 Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини Афонін Максим Олександрович к.т.н., доц. Жук Микола Миколайович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. К 35.052.20