Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
1 Формування та використання систем гармонійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу Харчук Вікторія Юріївна д.е.н., проф.Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 26.08.2021 р. Д 35.052.03
2 Ургентні інструменти антикризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції Юринець Оксана Василівна д.е.н., проф.Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 25.08.2021 р. Д 35.052.03
3 Математичні моделі, методи та алгоритми для автоматизації управління газотранспортними системами Химко Ольга Мирославівна д.ф.-м.н.,проф. Чекурін Василь Феодосійович доктора технічних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.04
4 Поняття та загальні критерії індивідуалізації покарання при призначенні покарання за кримінальним правом України Бережнюк Владислав Михайлович к.ю.н. Коханюк Тетяна Сергіївна кандидата юридичних наук 14.05.2021 р. К 35.052.23
5 Теорія і практика вирішення спорів адміністративними судами україни щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму Скочиляс-Павлів Ольга Василівна д. ю. н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.19
6 Вимірювання витрати та кількості супутнього нафтового газу Масняк Олег Ярославович д. т. н., проф. Пістун Євген Павлович кандидата технічних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.04
7 Розробка методики комплексного дослідження змін поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя Марусаж Христина Іванівна д.т.н., проф. Глотов Володимир Миколайович кандидата технічних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.12
8 Особливості апеляційного провадження в порядку судового контролю в кримінальному процесі України Кулянда Мирослава Іванівна д.ю.н., проф. Костицький Василь Васильович кандидата юридичних наук 14.05.2021 р. К 35.052.23
9 Адміністративно-правове регулювання інформатизації у сфері освіти Капуш Інна Ігорівна д.ю.н.,доц. Парпан Уляна Михайлівна кандидата юридичних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.19
10 Автоматизація групового керування автономними ненаселеними підводними апаратами пошукового типу Алоба Лео Тосін д.т.н.проф. Блінцов Володимир Степанович кандидата технічних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.18
11 Підвищення ефективності енерготехнологічного процесу спалювання здрібненої деревної біомаси Ялечко Володимир Іванович д. т. н., проф. Матіко Федір Дмитрович кандидата технічних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.04
12 Семантика декоративно-художніх засобів виразності в народній архітектурі Півдня України (на прикладі Одеської обл.) Романова Оксана Валеріївна д.арх.,проф. Бевз Микола Валентинович кандидата архітектури 13.05.2021 р. Д 35.052.11
13 Утилізація надлишкової біомаси гідробіонтів в технологіях біологічного очищення поверхневих вод Баландюх Юрій Андрійович д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 13.05.2021 р. К 35.052.22
14 Лазерне мікро- наноструктурування та легування приповерхневих шарів напівпровідникових матеріалів Могиляк Іван Адріанович д.ф.-м.н.,проф. Попович Дмитро Іванович кандидата технічних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.13
15 Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правова характеристика Марушій Олексій Антонович д.ю.н.доц. Парпан Уляна Михайлівна кандидата юридичних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.19
16 Імпульсні регулятори нелінійних систем керування в тепловій енергетиці Федоришин Роман Миронович д. т. н., проф. Пістун Євген Павлович доктора технічних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.04
17 Рекультиваційні заходи зниження техногенного впливу породних відвалів вугільних шахт на довкілля Піндер Володимир Федорович д.т.н., доц. Попович Василь Васильович кандидата технічних наук 13.05.2021 р. К 35.052.22
18 Типи житла для мігрантів Баб’як Володимир Іванович д.арх.доц. Гнесь Ігор Петрович кандидата архітектури 13.05.2021 р. Д 35.052.11
19 Політико-правова доктрина хрестоносного руху доби Середньовіччя Забзалюк Дмитро Євгенович д. ю. н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович доктора юридичних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.19
20 Теоретичні основи технологій гетерогенно-каталітичного одержання акрилатних мономерів Івасів Володимир Васильович д.х.н.,проф. Піх Зорян Григорович доктора технічних наук 12.05.2021 р. Д 35.052.07
21 Принципи формування архітектурної типології і проєктування міжуніверситетських культурних центрів Дмитраш Ольга Юріївна д.арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович кандидата архітектури 12.05.2021 р. Д 35.052.11
22 Архітектурно-планувальна трансформація рекреаційних систем приміських зон великих міст (на прикладі міста Львова) Покладок Ольга Володимирівна д. т. н., проф. Габрель Микола Михайлович кандидата архітектури 12.05.2021 р. Д 35.052.11
23 Математичне моделювання процесів самоорганізації в невпорядкованих системах наночастинок Слюсарчук Арсен Юрійович д.ф.-м.н.,с.н.с.Ільницький Ярослав Миколайович кандидата технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.05
24 Напружено-деформований стан та залишковий ресурс залізобетонних конструкцій, підсилених за дії навантаження Хміль Роман Євгенович д. т. н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович доктора технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.17
25 Сумісний процес фільтрування та сушіння дисперсних матеріалів Цюра Надія Ярославівна д. т. н., проф. Ханик Ярослав Миколайович кандидата технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.09
26 Методи та засоби побудови математичних моделей характеристик складних об'єктів в умовах інтервальної невизначеності Пукас Андрій Васильович д. т. н., проф. Дивак Микола Петрович доктора технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.05
27 Механізм та кінетика екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини Федоришин Ольга Миколаївна д. х. н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.09
28 Удосконалення технології хлорування етилену Шпарій Микола Володимирович д. т. н., проф. Старчевський Володимир Людвікович кандидата технічних наук 07.05.2021 р. Д 35.052.07
29 Визначення параметрів мережі міських пасажирських перевезень на основі моделей теорії корисності з випадковим вибором Півторак Галина Василівна к.т.н., доц. Жук Микола Миколайович кандидата технічних наук 07.05.2021 р. К 35.052.20
30 Інтелектуальне автоматизоване управління децентралізованими системами мобільного зв'язку Максимюк Тарас Андрійович д. т. н., проф. Климаш Михайло Миколайович доктора технічних наук 07.05.2021 р. Д 35.052.10
31 Методи та принципи побудови дерев класифікації дискретних об’єктів для інтелектуального аналізу даних Повхан Ігор Федорович д.т.н., проф. Гече Федір Елемирович доктора технічних наук 06.05.2021 р. Д 35.052.14
32 Підвищення ефективності методів оптико-електронного позиціонування шляхом комбінованого аналізу елементів кадру Ковалев Володимир Олександрович д. т. н., доц. Любчик Віталій Романович кандидата технічних наук 06.05.2021 р. Д 35.052.10
33 Синтез та реалізація інтенційно-орієнтованих інфокомунікаційних мереж для адаптивного надання сервісів Бешлей Микола Іванович д. т. н., проф. Климаш Михайло Миколайович доктора технічних наук 06.05.2021 р. Д 35.052.10
34 Обґрунтування параметрів великогабаритних хвильових зубчастих передач приводів потужних машин Суков Максим Геннадійович д. т. н., проф. Малащенко Володимир Олександрович кандидата технічних наук 05.05.2021 р. Д 35.052.06
35 Екологічна безпека стічних вод породних відвалів вугільних шахт Нововолинського гірничопромислового району Босак Павло Володимирович д.т.н., доц. Попович Василь Васильович кандидата технічних наук 29.04.2021 р. К 35.052.22
36 Створення комплексних екологічно безпечних технологічних процесів переробки колагенвмісних відходів Коляда Максим Костянтинович д.т.н., проф. Плаван Вікторія Петрівна кандидата технічних наук 29.04.2021 р. К 35.052.22
37 Методи та засоби диференціації фоностатистичних структур функціональних стилів англійської мови Хомицька Ірина Юріївна д.т.н., проф. Теслюк Василь Миколайович кандидата технічних наук 28.04.2021 р. Д 35.052.05
38 Економічне оцінювання та державне планування трансформацій власності Познякова Олена Ігорівна д.е.н., проф.Алєксєєв Ігор Валентинович кандидата економічних наук 28.04.2021 р. Д 35.052.03
39 Державне регулювання системи пенсійного забезпечення Жайворонок Ілля Романович к.е.н. доц.Кулініч Тетяна Володимирівна кандидата економічних наук 28.04.2021 р. Д 35.052.03
40 Прищеплені полімерні щітки на мінеральних поверхнях,чутливі до дії зовнішніх чинників Стецишин Юрій Богданович д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович доктора хімічних наук 26.04.2021 р. Д 35.052.01
41 Адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій в україні Чорнописька Вікторія Зіновіївна д.ю.н., проф. Личенко Ірина Олександрівна доктора юридичних наук 24.04.2021 р. Д 35.052.19
42 Теоретико-методологічні основи формування громадських просторів міст україни Соснова Надія Степанівна д. арх., доц. Гнесь Ігор Петрович доктора архітектури 23.04.2021 р. Д 35.052.11
43 Архітектурно-планувальні риси фортець Півдня України кінця XVII - початку XIX століть Фролова Юлія В'ячеславівна д. арх. проф. Бевз Микола Володимирович кандидата архітектури 23.04.2021 р. Д 35.052.11
44 Транснаціоналізація сучасного конституціоналізму: теоретико-правовий вимір Забокрицький Ігор Ігорович д.ю.н., проф. Ковальчук Віталій Богданович доктора юридичних наук 23.04.2021 р. Д 35.052.19
45 Синтез і властивості органо-неорганічних протонопровідних матеріалів Римша Христина Володимирівна к.х.н., ст. досл.Євчук Ірина Юріївна кандидата хімічних наук 23.04.2021 р. Д 35.052.01
46 Синтез пероксидів та мономерів на основі кисневмісних гетероциклів та їх властивості Кузнецова Катерина Ігорівна д.х.н., доц. Гевусь Орест Іванович кандидата хімічних наук 23.04.2021 р. Д 35.052.01
47 Управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення Залуцька Христина Ярославівна д.е.н., проф.Прохорова Вікторія Володимирівна доктора економічних наук 22.04.2021 р. Д 35.052.03
48 Удосконалення методів та розроблення віртуального засобу оцінювання якості продукції овочівництва Мідик Ігор-Михайло Володимирович д.т.н., проф. Столярчук Петро Гаврилович кандидата технічних наук 22.04.2021 р. Д 35.052.21
49 Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері праці в контексті соціальної політики держави Остапенко Леонід Олексійович д. ю. н., проф. Ортинський Володимир Львович доктора юридичних наук 22.04.2021 р. Д 35.052.19
50 Принципи дизайну інтер’єрів закладів соціального захисту дітей Коваль-Цепова Анна Володимирівна к. арх., доц. Олійник Олена Павлівна кандидата мистецтвознавства 21.04.2021 р. К 35.052.25
51 Принципи організації інтер’єру в українській сакральній архітектурі першої чверті ХХ століття (на прикладі творчості Модеста Сосенка) Радомська Віолетта Радіонівна д. арх., проф. Черкес Богдан Степанович кандидата мистецтвознавства 21.04.2021 р. К 35.052.25
52 Філософсько-правовий феномен міграції у контексті глобалізаційних процесів в Європі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Павлів-Самоїл Надія Петрівна д. ю. н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович доктора юридичних наук 21.04.2021 р. Д 35.052.19
53 Трансформація як засіб формування середовища для розвитку дітей Чугай Наталія Миколаївна д. мист., доц. Яковець Інна Олександрівна кандидата мистецтвознавства 20.04.2021 р. К 35.052.25
54 Дизайн просторів для презентації модних колекцій Квасниця Роксоляна Богданівна д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна кандидата мистецтвознавства 20.04.2021 р. К 35.052.25
55 Адміністративно-правова характеристика діяльності органів публічної влади щодо забезпечення екологічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів Сірант Мирослава Миколаївна д. ю. н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 20.04.2021 р. Д 35.052.19
56 Інформаційна технологія обробки та аналізу кардіосигналів з використанням нейронної мережі Шатний Сергій В'ячеславович д. т. н., проф. Тимощук Павло Володимирович кандидата технічних наук 09.04.2021 р. Д 35.052.14
57 Нейроподібні методи та засоби прогнозування параметрів забруднення атмосферного повітря Міщук Олександра Сергіївна д. т. н., проф. Ткаченко Роман Олексійович кандидата технічних наук 09.04.2021 р. Д 35.052.14
58 Напружено-деформований стан та експериментальне впровадження порожнистих бетонних і залізобетонних конструкцій Мельник Ігор Володимирович д. т. н., проф. Бамбура Андрій Миколайович доктора технічних наук 05.04.2021 р. Д 35.052.17
59 Розроблення основ технології наповнення кополімерів полівінілпіролідону хімічно осадженими металами Похмурська Анна Володимирівна д. т. н., доц. Гриценко Олександр Миколайович кандидата технічних наук 29.03.2021 р. Д 35.052.07
60 Основи технології формування композиційних гідрогелевих плівок з кополімерів полівінілпіролідону та полікапроаміду Яцульчак Галина Володимирівна д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович кандидата технічних наук 26.03.2021 р. Д 35.052.07
61 Науково-технологічні основи високотемпературних процесів у електротермічному псевдозрідженому шарі Сімейко Костянтин Віталійович д. т. н., проф. Бондаренко Борис Іванович доктора технічних наук 26.03.2021 р. Д 35.052.09
62 Правовий статус пацієнтів: теоретико-правове дослідження Щирба Мар’яна Юріївна д. т. н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна доктора юридичних наук 19.03.2021 р. Д 35.052.19
63 Філософсько-правовий контент державного примусу у темпорально-просторовому дискурсі Сировацький Валерій Іванович д. ф. н., проф. Бліхар В’ячеслав Степанович доктора юридичних наук 12.03.2021 р. Д 35.052.19
64 Теорія і методи комп’ютерного опрацювання біосигналів на основі машинного навчання Хома Юрій Володимирович д. т. н., проф. Микийчук Микола Миколайович доктора технічних наук 26.02.2021 р. Д 35.052.08
65 Керівництво інноваційною діяльністю підприємств Колінко Наталія Орестівна д.е.н., проф.Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 24.02.2021 р. Д 35.052.03
66 Інтерпретація класичного ордера в архітектурі Львова ХХ – початку ХХІ століття Знак Анна Володимирівна д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна кандидата архітектури 19.02.2021 р. Д 35.052.11
67 Формування архітектури сакральних комплексів під впливом суспільно - політичних процесів (на прикладі Тернопільської області) Дячок Оксана Миронівна д. арх., проф. Черкес Богдан Степанович доктора архітектури 19.02.2021 р. Д 35.052.11
68 Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону Реут Дмитро Тагірович д.т.н., проф. Древецький Володимир Володимирович кандидата технічних наук 12.02.2021 р. Д 35.052.04
69 Тепломасообмін у вентильованих шарах огороджуючих конструкцій будинків і споруд Лимаренко Олексій Миколайович д.т.н., проф. Павленко Анатолій Михайлович кандидата технічних наук 12.02.2021 р. Д 35.052.04
70 Екологічно безпечна утилізація відходів поліетилентерефталату використанням їх для капсулювання мінеральних добрив Синельніков Сергій Дмитрович д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 11.02.2021 р. К 35.052.22
71 Сучасна зарубіжна юридична освіта: історико-правове дослідження (на прикладі США, Великобританії і ФРН) Проскурняк Олег Георгійович д.ю.н., проф. Никифорак Михайло Васильович кандидата юридичних наук 11.01.2021 р. Д 35.052.19
72 Бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення громадян України: адміністративно-правовий аспект Кропивницький Микола Олександрович д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович кандидата юридичних наук 11.01.2021 р. Д 35.052.19
73 Межі буття і дії позитивного права: теоретико-правовий аспект Баран Анастасія Василівна д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович кандидата юридичних наук 24.12.2020 р. Д 35.052.19
74 Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження Турянський Юрій Іванович д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна доктора юридичних наук 24.12.2020 р. Д 35.052.19
75 Аксіологія феномена свободи у трансформаційних суспільствах Щадило Олег Ігорович д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 23.12.2020 р. Д 35.052.19
76 Розроблення світловипромінювачів та фотодетекторів на основі гетерошарів II-VI сполук Сльотов Олексій Михайлович д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович доктора технічних наук 23.12.2020 р. Д 35.052.13
77 Процесуально-правовий режим: теоретико-прикладні засади Давидов Денис Олександрович д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 23.12.2020 р. Д 35.052.19
78 Погляди В’ячеслава Липинського про державу і право Фіцик Софія Олександрівна д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 22.12.2020 р. Д 35.052.19
79 Моделювання конвективних теплопередавальних систем парових котлів ТЕС Галянчук Ігор Романович к.т.н., доц. Кравець Тарас Юрійович кандидата технічних наук 18.12.2020 р. Д 35.052.04
80 Покращення характеристик безредукторних приводів на основі синхронного двигуна з постійними магнітами та електронним комутатором Козій Володимир Богданович д.т.н., проф. Щур Ігор Зенонович кандидата технічних наук 18.12.2020 р. Д 35.052.02
81 Вдосконалення механічних методів вимірювання концентрації паперової пульпи Романюк Олександр Миколайович д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович кандидата технічних наук 18.12.2020 р. Д 35.052.04
82 Вимірювання витрати газоподібних середовищ із змінною газодинамічною структурою потоку Костик Ігор Володимирович д.т.н., проф. Матіко Федір Дмитрович кандидата технічних наук 17.12.2020 р. Д 35.052.04
83 Аналіз роботи котлів ТПП-210А, ТПП-312А енергоблоків 300МВт при спалюванні непроектних видів палива Юрасова Оксана Георгіївна д.т.н. проф. Семерак Михайло Михайлович кандидата технічних наук 17.12.2020 р. Д 35.052.04
84 Напружено-деформований стан і розрахунки за деформаційною методикою елементів з деревини при одноразових та повторних навантаженнях Гомон Святослав Степанович д.т.н., проф. Бабич Євгеній Михайлович доктора технічних наук 15.12.2020 р. Д 35.052.17
85 Плавність руху автобусів у взаємозв’язку з характеристиками підвіски та сидінь Бур’ян Михайло Володимирович д.т.н., проф. Крайник Любомир Васильович кандидата технічних наук 15.12.2020 р. К 35.052.20
86 Міцність і деформативність плоских залізобетонних монолітних перекриттів з однонапрямленими вставками Сорохтей Василь Михайлович к.т.н. Мельник Ігор Володимирович кандидата технічних наук 15.12.2020 р. Д 35.052.17
87 Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення Озірковський Леонід Деонісійович д.т.н. проф. Волочій Богдан Юрійович доктора технічних наук 10.12.2020 р. Д 35.052.10
88 Народний суверенітет та механізми його реалізації публічною владою: теоретико-правовий аспект Богів Ярина Святославівна д.ю.н., проф. Скрипнюк Олександр Васильович доктора юридичних наук 07.12.2020 р. Д 35.052.19
89 Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект Бльок Наталія Володимирівна д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович кандидата юридичних наук 07.12.2020 р. Д 35.052.19
90 Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах Крикавська Ірина Василівна д.ю.н., проф. Сопільник Любомир Іванович кандидата юридичних наук 30.11.2020 р. Д 35.052.19
91 Профілактика адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління Русанюк Уляна Ярославівна д.ю.н. проф. Личенко Ірина Олександрівна кандидата юридичних наук 30.11.2020 р. Д 35.052.19
92 Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання Лепех Леся Любомирівна к.ю.н., доц. Гулак Любов Степанівна кандидата юридичних наук 28.11.2020 р. Д 35.052.19
93 Правовий мультикультуралізм: аксіологічний вимір Юрійчук Олена Орестівна д.ю.н., проф. Романова Альона Сергіївна кандидата юридичних наук 28.11.2020 р. Д 35.052.19
94 Економічне оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємства Жигало Оксана Юріївна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 27.11.2020 р. Д 35.052.03
95 Теорія, методи та засоби структуризації поліфункціональних даних у розподілених комп’ютерних системах Возна Наталія Ярославівна д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович доктора технічних наук 27.11.2020 р. Д 35.052.08
96 Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт Намінат Олександр Сергійович д.т.н., проф. Сидоренко Віктор Дмитрович кандидата технічних наук 12.11.2020 р. Д 35.052.12
97 Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт Лиско Богдан Олегович д.т.н., проф. Буряк Костянтин Омелянович кандидата технічних наук 12.11.2020 р. Д 35.052.12
98 Архітектурно-просторова організація музеїв під відкритим небом в Україні Брич Марія Тарасівна к.філос.н, доц. Ремешило-Рибчинська Ореста Ігорівна кандидата архітектури 06.11.2020 р. Д 35.052.11
99 Основи теорії морфології міста Ідак Юлія Володимирівна д.арх., доц. Диба Юрій Романович доктора архітектури 06.11.2020 р. Д 35.052.11
100 Організаційно-правові форми кадрової політики в органах прокуратури Східної Галичини 1867–1939 років: історико-правове дослідження Кухарчук Христина Іванівна д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 20.10.2020 р. Д 35.052.19