Інформація про університет

Упродовж останніх десяти років за підсумками міжнародних та національних рейтингів Національний університет «Львівська політехніка» – у п’ятірці найкращих українських університетів. У черговому щорічному рейтингу найкращих університетів світу World University Rankings 2021 (Всесвітньому рейтингу університетів від британського видання Times Higher Education) Національний університет «Львівська політехніка піднявся із груп  університетів 801-1000 у категорію 501-600. Політехніка є одним із лише двох ЗВО України, які увійшли у цю категорію (ще один український виш увійшов до категорії 801-1000, інші 6 — посіли місця у категорії 1001+).

Структура університету

В структурі Університету 16 навчально-наукових інститутів, Інститут дистанційного навчання, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, 10 коледжів, 101 кафедра, науково-дослідна частина, науково-технічна бібліотека, видавництво, студентське проектно-конструкторське об’єднання «Політехніка», Народний дім «Просвіта», 4 навчально-оздоровчі табори.

Функціонує унікальне середовище для продукування і реалізації креативних ідей та успішних стартапів ― Tech StartUp School.

Також нещодавно в нашому університеті створили перший на Львівщині Науковий парк SID CITY.

Освітня діяльність

Підготовка понад 33 тисяч студентів здійснюється за 66 напрямами підготовки, 61 бакалаврською спеціальністю, 65 бакалаврськими освітньо-професійними програмами, 57 магістерськими спеціальностями, 140 магістерськими освітньо-професійними та 23 освітньо-науковими програмами.

Підготовка докторів філософії здійснюється за 55 спеціальностями, докторів наук – за 38 спеціальностями.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад дві тисячі осіб, з яких понад 370 – доктори наук, професори та понад 1300 – кандидати наук, доценти.

З метою забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету, розроблено та впроваджено Систему управління якістю Львівської політехніки, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (сертифіковано «Бюро Верітас Сертифікейшин» на відповідність у сфері “Надання послуг у сфері вищої освіти, наукового досліджування та експериментального розробляння, послуг архітектурних, інженерних, технічного випробовування й аналізування”).

За останні роки у Львівській політехніці відкрито понад 30 навчально-наукових центрів та лабораторій, зокрема за підтримки КК «РОШЕН», Львівського ІТ-кластеру, ІТ-компаній GlobalLogic, Eleks, Sigma Software, SoftServe, PLVision LLC, Intellias, Perfectial, Conscensia та Vakoms, AMC Bridge, компанії Сypress, “СІЛЕГО ТЕХНОЛОДЖІ (Україна)”, холдингу Leoni; ТзОВ “Сіменс медицина”; компанії відновлюваної енергетики “Еко Оптіма” тощо.

Триває імплементація інклюзивної освітньої політики задля дотримання загальнолюдських, національних, соціокультурних цінностей. Важливим інструментом забезпечення соціальної доступності є індивідуальний супровід осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями, що його реалізує Служба доступності до можливостей навчання “Без обмежень” ‒ спеціальний підрозділ Міжнародного центру професійного партнерства “ІНТЕГРАЦІЯ”.

Наукова діяльність

Щороку наукові та науково-педагогічні працівники університету виконують близько 500 науково- дослідних робіт (далі – НДР), зокрема у 2019 році – 43 НДР відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок, які фінансуються за кошти державного бюджету МОН України; 21 міжнародний науковий проєкт, колективний грант; близько 300 госпдоговорів, з них п’ять – міжнародних; чотири наукові проєкти, що фінансує Львівська політехніка (три науково-технічні проєкти, НДР для молодих учених); 172 НДР в межах індивідуальних планів викладачів (кафедральна тематика, зареєстрована в УкрІНТЕІ).

Результати наукових досліджень працівників університету у 2019 році відображено у 191 монографії; 23 підручниках; 141 навчальному посібнику; двох словниках; понад 3000 наукових статтях (із них 2105 – у фахових виданнях України, 1747 – у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних) і понад 4000 матеріалів конференцій. Організовано та проведено 60 наукових заходів (40 міжнародних, 20 всеукраїнських).

Отримано 82 охоронних документи (з них 16 патентів на винаходи) від Державної служби інтелектуальної власності України та 16 Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Укладено чотири ліцензійні договори (два – на передавання «ноу-хау»; один – на право використання винаходу; один – на право використання корисної моделі).

Вагома частка результатів наукових досліджень належить молодим ученим. Понад 6000 студентів залучено до виконання науково-дослідних робіт, зокрема з оплатою із загального та спеціального фондів бюджету.

У Львівській політехніці працює 23 спеціалізовані вчені ради за 55-ма спеціальностями, із них 18 – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 47-ма спеціальностями. До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вищих закладів освіти, інститутів НАН України тощо.

Серед замовників розробок Університету – Національне космічне агентство України, ВО «Південмаш», КБ «Південне», завод «Арсенал», НАК «Нафтогаз України», ДП НАЕК «Енергоатом», Державна служба автомобільних доріг України, ВАТ «Карпатнафтохім», ВАТ «Укртранснафта», ВНДІ оптико-фізичних вимірювань, ВАТ «Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С.П. Корольова.

Міжнародна співпраця університету

Університет уклав 236 міжнародних угод про співпрацю із закордонними установами, з них 113 угод з установами Польщі, 22 – з установами Німеччини та 101 – інших країн світу. У 2019 р. підписано чи пролонговано 54 угоди, серед них 36 рамкові угоди про співпрацю між університетами, 13 кафедральних та інститутських угод про співпрацю.

Програми подвійних дипломів в університеті реалізують за 38 угодами з університетами Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Словаччини та Австрії, упродовж 2019 р.

Відповідно до міжнародних угод університету про співпрацю за кордон відряджається понад 1000 осіб, серед них студенти, зокрема за програмами академічної мобільності. Завдяки міжнародній академічній мобільності до партнерських університетів для навчання, стажування чи викладання було скеровано понад 1000 осіб.

Науковці університету беруть участь у міжнародних проектах Європейської Комісії по програмі Євратом, направлених на створення радіаційностійких засобів магнітної діагностики для термоядерних реакторів, а також прискорювачів медичного призначення та колайдерів CERN і NIKA, а також у програмах TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS PLUS, Сьомій Рамковій програмі, програмі HORYZON 2020, європейських програмах фінансування прикордонного міжнародного співробітництва.

Для активізації проєктної роботи в університеті створено Проєктний офіс, консультаційна, навчальна та управлінська діяльність якого спрямована на поліпшення якості підготовки проєктних пропозицій та впровадження проєктних ініціатив працівників університету. Основна мета цього підрозділу – активізація проєктної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників, аспірантів, докторантів, інших працівників Львівської політехніки та учасників проєктів задля поліпшення позицій університету в міжнародних рейтингах.

Науковці університету співпрацюють також з промисловими та маркетинговими фірмами США, Австрії, Голландії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, Японії.

Інформація станом на 01.01.2021 року

Оновлено 4 тижні 1 день тому