«Як змінювалась статистика здобувачів вищої освіти, що захистились іноземною мовою» – розповідає проректор Олег Давидчак

Олена Лещенко, Центр комунікації Львівської політехніки
Проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак

«Інститут економіки і менеджменту – лідер серед бакалаврів, що захистили свої кваліфікаційні роботи іноземною мовою в період 2019–2020 рр. Частка магістрів, від загальної кількості випускників склала 33%, натомість бакалаврів 22%», – інформує проректор з науково-педагогічної роботи Олег Романович Давидчак.

– Олеже Романовичу, які переваги надає студенту захист кваліфікаційної роботи іноземною мовою?

– Оформлення та представлення кваліфікаційних робіт іноземною мовою, насамперед – це безцінний досвід. Крім того, зараз більшість підприємств працює із зовнішніми партнерами, тому знання іноземної мови стане конкурентоспроможним чинником при працевлаштуванні. Тобто це є певний бонус. Якщо студент захищається іноземною мовою, це означає, що він має гарний рівень володіння мовою, та це підтвердив. В майбутньому за своєю спеціальністю такий студент може працювати за кордоном. Тим паче, на більшості робочих місць навіть є вимога до володіння іноземною мовою.

– Поговоримо трохи про статистику: студентів, які обрали захист диплому іноземною мовою, переважно з минулими роками збільшилось чи зменшилось?

– Якщо говорити про магістрів, то кількість студентів, що захищали кваліфікаційну роботу іноземною мовою в 2019 році склало 9% від кількості усіх випускників університету. Натомість у 2020 році таких охочих збільшилось до 14%. Магістрами лідерами у період 2018–2019 н.р. стали такі інститути (від загальної кількості випускників): ІАПО – 44%, ІГСН – 35%, ІНЕМ – 33%. Ситуація з бакалаврами дещо стабільніша. Якщо брати до уваги 2019 та 2020 рр, можна стверджувати, що кількість бажаючих, які захистились іноземною мовою складала 10% від загальної кількості випускників в обох роках. Проте у бакалаврів є теж лідери серед інститутів (від загальної кількості випускників): ІНЕМ – 22%, ІГСН – 20%, ІХХТ – 20%. Як бачимо, інститут ІНЕМ посідає в лідерах студентів, що захистили свої кваліфікаційні роботи іноземною мовою.

– Країн ОЕСР налічується 35, яку мову для захисту дипломів обирають спудеї?

– 95% студентів англомовні. У захистах іншими мовами немає необхідності та й передумов.

– Зараз все більше українців обирають іноземну мову для захисту. Як гадаєте, це може означати, що ці студенти не патріоти своєї країни?

– Ні, це не можна пов’язувати. Патріотичне виховання та набуття компетентності різні речі. Оволодіння іноземною мовою – це один із чинників, за допомогою якого випускник отримує більші можливості для реалізації своїх планів. Це розширює можливість випускників по працевлаштуванню, реалізації своїх планів та використання знань на практиці. Але з патріотизмом ніяк не пов’язано.

– З якою метою спудеї захищаються іноземною мовою? Для міжнародної співпраці, чи можливо є інші причини?

– Достойне місце праці можна знайти і в Україні. Існує чимало закордонних підприємств, що мають філіали у нашій країні. Тобто іноземна мова потрібна не лише за кордоном. Поглиблені знання мови розширюють можливості. Доступ до джерел, інформації та навіть буденної комунікації стає доступним після отримання знань з іноземної мови. Але гадаю, в кожного своя мотивація.

– Як Політехніка готує випускників до захисту кваліфікаційної роботи? Для цього вони проходять окремий курс іноземної мови чи розраховують лише на своє самостійне вивчення?

– Кожен навчальний курс включає в себе пропозиції читання окремих дисциплін іноземною мовою. В Політехніці протягом останнього року викладалося 230 дисциплін іноземними мовами для бакалаврського рівня. На деяких спеціальностях іноземна мова є як вибіркова дисципліна. Тобто студенти мають змогу обирати ту мову, яку бажають вивчити. Також ми створюємо додаткові можливості для студентів, що хочуть більше заглибитись в вивчення певних мов. Наприклад, в Лінгвістичному та в Німецько-українському освітньому центрі, що від Львівської політехніки, є платні курси іноземних мов, які допоможуть студенту більше поринути в царину цих знань.

Захист іноземною мовою не може бути раптовим рішенням. Очевидно, що студент повинен пройти всі етапи навчання, які заплановано всією освітньою програмою. То є довготривалий процес. Але при вступі на 1 курс спудей вже має мати хороший рівень іноземної мови. За ідеологією підготовки студентів в Україні Міністерство проголосило такий етап: вступник університету має мати рівень володіння іноземною мовою В1, випускник В2.

Проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак