Паспорт університету

Повна назва закладу:

Національний університет «Львівська політехніка»

Місто, область:

 Львів, Львівська

Ректор:

 Професор Бобало Юрій Ярославович

Поштова адреса:

 79013, м. Львів. вул. Степана Бандери, 12

 Підпорядкованість:

 Міністерство освіти і науки України

 Рівень акредитації:

 IV

 Ліцензія

 Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2017 №122-л

 Форма власності:

 Загальнодержавна

 Рік заснування:

 1816

 Кількість студентів:

 Близько 33,5 тисяч осіб

 Телефони (з кодом міста):

 Ректорат: (032) 258-26-01, факс: 258-26-80

 Тел. приймальної комісії:

 (032) 258-25-37, 258-22-65

 E-mail:

 coffice@lpnu.ua

 WWW:

 https://lpnu.ua/

 Форми навчання:

 Денна, заочна

 Базова освіта:

 • базова загальна середня – на програми підготовки фахових молодших бакалаврів;

 • повна загальна середня – на І-й (бакалаврський) рівень;

 • базова вища – на ІІ-й (магістерський) рівень.

 Тривалість навчання:

 2-4 роки – «фаховий молодший бакалавр», 2-4 роки – «бакалавр», 1-2 роки – «маґістр»

 Довузівська підготовка:

 Підготовчі курси Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації Університету

 Прийом документів (дати):

 • з 14 липня до 23 липня на освітньо-професійні програми підготовки фахових молодших бакалаврів, бакалаврів на основі базової та повної загальної середньої освіти;

 • з 15 липня до 23 липня на освітні програми підготовки маґістрів;

 • з 14 липня до 23 липня на освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодший спеціаліст»

 Терміни проведення творчих конкурсів та вступних випробувань:

 • 1-13 липня на освітньо-професійні програми бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти;

 • 16-24 липня на освітні програми підготовки маґістрів;

 • 24-30 липня на освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодший спеціаліст»

 Вступні випробування/конкурси сертифікатів УЦОЯО (перелік):

 Примітка: Вагові коефіцієнти конкурсних предметів та творчих конкурсів для визначення конкурсного бала приведені у додатку 5 до Правил прийому

 • українська мова, математика, історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика або хімія – на спеціальності «Авіоніка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Будівництво та цивільна інженерія», «Видавництво та поліграфія», «Галузеве машинобудування», «Геодезія та землеустрій», «Гідротехнічяне будівництво, водна інженерія та водні технології», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Електроніка», «Інженерія програмного забезпечення», «Інформаційні системи та технології (інтелектуальні інформаційні технології)», «Інформаційні системи та технології (інформаційні-комунікаційні системи)», «Кібербезпека», «Комп`ютерна інженерія», «Комп`ютерні науки», «Комп`ютерні науки (системна інженерія (інтернет речей))», «Матеріалознавство», «Металургія», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Мікро- та наносистемна техніка», «Науки про Землю», «Нафтогазова інженерія та технології», «Прикладна математика», «Прикладна механіка», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Професійна освіта (Цифрові технології)», «Системний аналіз», «Телекомунікації та радіотехніка», «Технології захисту навколишнього середовища», «Харчові технології», «Хімічні технології та інженерія»;

 • українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика або хімія – на спеціальності «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини» «Облік і оподаткування»,  «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та адміністрування», «Соціологія», «Психологія»;

 • українська мова та література, історія України, математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика або хімія – на спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Журналістика», «Музеєзнавство, пам`яткознавство», «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення»;

 • українська мова та література, іноземна мова, історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика або хімія - на спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Туризм», «Філологія (прикладна лінгвістика)»;

 • українська мова, біологія, історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика або хімія - на спеціальності «Біомедична інженерія (інтернет речей)», «Біотехнології та біоінженерія», «Екологія»;

 • українська мова, математика, фізика або іноземна мова – на спеціальності «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», «Цивільна безпека»;

 • українська мова, математика, фізика або хімія – на спеціальності «Атомна енергетика», «Теплоенергетика»;

 • українська мова, математика, фізика або біологія – на спеціальність «Пожежна безпека»;

 • українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова – на спеціальність «Право»;

 • українська мова, математика, хімія, або фізика, або біологія – на спеціальність «Фармація»;

 • українська мова та література, математика, творчий конкурс (рисунок голови натурника, живопис) – на спеціальність «Дизайн»;

 •  українська мова та література, історія України або хімія, творчий конкурс (рисунок гіпсового зліпка голови, живопис) – на спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;

 • українська мова та література, математика, творчий конкурс (рисунок архітектурної деталі, креслення) – на спеціальність «Aрхітектура та містобудування»

 Вартість річного навчання

(у грн):

 В 2020-2021 н. р. денної форми навчання: від – 32000 грн на спеціальностях «Інженерія програмного забезпечення», «Право» до – 11800 грн спеціальність  «Професійна освіта (Цифрові технології)». Вартість навчання на заочній формі залежно від спеціальності підготовки – 9000-22400 грн

 Військова кафедра
(так, ні):

 Так (Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного)

 Гуртожиток (так, ні):

 Так (14 гуртожитків)

 Матеріальна база:

 34 навчально-лабораторні корпуси, інформаційно-навчальний комп’ютерний комплекс, комп’ютерні класи, науково-технічна бібліотека, 2 навчальні спортивні корпуси з дев’ятьма спеціалізованими спортивними залами, басейном, лижною базою, літньою спортивною зоною, стрілецький тир, стадіон; поліклініка; лікарня; санаторій-профілакторій; комбінат харчування; кафе-їдальні; диско-бар; 5 навчально-оздоровчих таборів – в Миколаївській обл. (с. Коблеве), в Карпатах (с. Славське), у Львівській обл. (с. Зозулі, с. Розлуч) та у Волинській обл. (с. Гряда); Народний дім «Просвіта» (гуртки художньої самодіяльності).

 Контактна особа:

 Відповідальний секретар приймальної комісії – Гончар Михайло Федорович

 Дата заповнення анкети:

 4 січня 2021 року

Оновлено 1 рік 3 місяці тому