Доступна освіта: особливості розроблення освітніх програм та ліцензування спеціальностей Політехніки для підготовки іноземних громадян

Анна Зіганшина, Центр комунікацій Львівської політехніки
Інтер'єр головного корпусу Львівської політехніки

Талановита молодь із багатьох країн світу обирає Львівську політехніку. Кількість вступників-іноземців, які обрали ЛП, з роками переважно збільшується. На це впливає багато чинників. Зокрема впродовж 2020 року з фірмами-посередниками Львівська політехніка уклала 15 нових договорів щодо набору іноземних громадян на навчання. У 2020 році на перший курс навчання за програмами підготовки бакалаврів та магістрів було зараховано 87 іноземців. На підготовче відділення у 2020 році – 42 особи. Докладніше про всі особливості освітніх програм Політехніки розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак.

«Львівська політехніка веде підготовку іноземних громадян за усіма спеціальностями, тобто акредитованими освітніми програмами. Існує два види програм підготовки іноземних громадян: українською та англійською мовами. Програми, які читаються англійською мовою, є аналогічні з українськомовними. Якщо іноземець приїхав та забажав навчатися на обраній програмі, то спочатку він має вступити на підготовче відділення та вивчити українську мову. Тоді він зможе розпочати своє навчання на програмі, яка читається українською мовою. Також до нас приїжджають іноземці, які не знають нашої мови. Такі студенти здобувають ступінь бакалавра чи магістра англійською. Для них розробляють окремі англійськомовні освітні програми. Щоправда, не за всіма спеціальностями, а тільки за тими, що мають високий попит», – зазначає проректор.

Наразі найбільшою популярністю в спудеїв-іноземців користуються такі спеціальності: будівництво та цивільна інженерія, комп’ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, архітектура та містобудування, механічна інженерія.

«Львівська політехніка працює не тільки над залученням іноземних вступників, а й над якістю наданих освітніх послуг. Щоб інтенсифікувати роботу потрібні спільні зусилля. Вступу іноземних громадян має сприяти підвищення ЛП в міжнародних рейтингах. Адже це вагомий чинник при обранні навчального закладу. Насамперед для іноземних вступників важливі освітня програма, якість навчання та визнання диплома. Обираючи університет, вступники враховують відгуки своїх співвітчизників, друзів та знайомих. Також важливим чинником є умови проживання іноземних студентів у гуртожитках. Ми перевели все підготовче відділення студентів у гуртожиток на вул. Пулюя. На першому поверсі гуртожитку – нові аудиторії, кімнати, їдальня. Для іноземних студентів створено всі умови для комфортного життя та навчання», – розповідає проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Наталія Чухрай.

Цього року Львівська політехніка розпочинає реалізовувати волонтерський проєкт «Buddy». Головна мета цього заходу – допомогти студентам-іноземцям адаптуватися до нового середовища передовсім під час першого тижня семестру, а при потребі й надалі. Волонтери організовуватимуть спеціальні знайомства, зустрічі, святкування, національні свята для студентів, які приїхали з інших країн. Одним із завдань, також, є підтримка спудеїв, які повертаються додому.

Проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Наталія Чухрай Проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак